บทความของนพ.วัชรา บุญสวัสดิ์

โดย วัชรา บุญสวัสดิ์

Post : 11/08/2550 20:21      Last Update: 10/08/2558 22:02
 
     

seminar040re.jpg

 

บทความภาษาไทย

1. คลินิคโรคหืดแบบง่ายๆ (Easy Asthma Clinic). In: วัชระ จามจุรีรักษ์, สุนันทา สวรรค์ปัญญาเลิศ, eds. 5th BGH Annual academic meeting:From the basic to the top in Medicine. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.รุ่งทิพย์ ออฟเซท; 2548:83-7. TEST:/eacBgh.pdf eacBgh.pdf  

2. โรคหืด(Asthma). In: นิธิพัฒน์ เจียรกุล, ed. ตำราโรคระบบการหายใจ. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์; 2550:444-55.TEST:/Asthma.pdf Asthma.pdf  

3. Asthma in emergency room. In: สุมาลี เกียรติบุศรี, ed. อุรเวชช์2003. กรุงเทพมหานคร: หจก.ภาพพิมพ์; 2546:7-20.TEST:/ERasthma2004.pdf ERasthma2004.pdf  

4. แนวทางใหม่ในการรักษาผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรังTEST:/COPDtreatment.pdf COPDtreatment.pdf  

5. เอกสารคำสอนเรื่องการดูแลรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง TEST:/CopdManagement.pdf CopdManagement.pdf  

6. New GINA guidelinesTEST:/NewGINAguidelines.pdf NewGINAguidelines.pdf 

7 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหืดTEST:/health_reated_quality_of_life_in_adults_with_astha.pdf health_reated_quality_of_life_in_adults_with_astha.pdf  

8. ปัญหาของการรักษาโรคหืดTEST:/editorial.pdf editorial.pdf  

9. วัชรา บุญสวัสดิ์. Trends in new guideline for COPD. In: แจ่มศักดิ์ ไชยคุนา, ed. Current Chest 2012 อุรเวชช์ร่วมสมัย2555. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์, 2555; 59-70 TEST:/copd_new_guide.pdf copd_new_guide.pdf  704.42 KB  11.04.2012 20:28 

10. โรคหืดควบคุมได้ ถ้าใส่ใจ (Meical Progress April 2007)TEST:/MedicalPprogress.pdf MedicalPprogress.pdf  1.56 MB  16.04.2008 10:33 

11. SMART implementation: from asthma guidelines to clinical practice site_data/dbregistry_eac/1/file/smart_implement_thaichest.pdf

12. ช่วยชีวิตฉุกเฉินเมื่อหอบกำเริบ www.healthtoday.net/Thailand/disease/disease_98.html
 

 บทความในวารสารต่างประเทศ 

1.Boonsawat W, Charoenphan P, Kiatboonsri S, et al. Survey of asthma control in Thailand. Respirology 2004;9:373-8.TEST:/surveyOfAsthmaControlInThailand.pdf surveyOfAsthmaControlInThailand.pdf    

2.Woodcock AA, Bagdonas A, Boonsawat W, Gibbs MR, Bousquet J, Bateman ED. Improvement in asthma endpoints when aiming for total control: salmeterol/fluticasone propionate versus fluticasone propionate alone. Prim Care Respir J 2007;16:155-61.TEST:/Woodcock_paper_-_final_published.pdf Woodcock_paper_-_final_published.pdf   

3.Boonsawat W, Charoenratanakul S, Pothirat C, et al. Formoterol (OXIS) Turbuhaler as a rescue therapy compared with salbutamol pMDI plus spacer in patients with acute severe asthma. Respir Med 2003;97:1067-74.TEST:/formotreol%2520as%2520rescue%2520therapy.pdf formotreol as rescue therapy.pdf  

4. Calverley PM, Boonsawat W, Cseke Z, Zhong N, Peterson S, Olsson H. Maintenance therapy with budesonide and formoterol in chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J 2003;22:912-9.TEST:/maintenance%2520therapy%2520with%2520budesonide%2520and%2520formoterol%2520in%2520COPD.pdf maintenance therapy with budesonide and formoterol in COPD.pdf  

 

5. Boonsawat, W., L. Goryachkina, et al. (2008). "Combined Salmeterol/Fluticasone Propionate versus Fluticasone Propionate Alone in Mild Asthma : A Placebo-Controlled Comparison." Clin Drug Investig 28(2): 101-11.TEST:/finalManuscriptCDI28025.pdf finalManuscriptCDI28025.pdf 

 

Powerpoint Presentation

 

 

 

Also found this article in : Blog >>> Dr. watchara

สงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาบทความ© วัชรา บุญสวัสดิ์

     
 
ความคิดเห็นที่ 1. โดย : ไกรศักดิ์ Email : [ kraisak-sc@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2012-03-24 13:00:51

อาจารย์ครับ ผม ไกรศักดิ์ คนไข้ของอาจารย์ คือว่าผมใช้ Obucort Swinghaler แล้วรู้สึก
เจ็บคอมากและเจ็บเวลากลืนอาหารลงคอเจ็บมากครับ อาจารย์ว่าผมควรจะหยุดใช้ไหม
ครับ (ใช้มาแล้ว 2 วัน ) เชิญแสดงความเห็น

คำตอบ หรือ ข้อคิดเห็น
Verify text
ตอบกระทู้ โดย คุณ
Email
แนบ File หรือ รูปภาพ

โปรดตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ และไม่มีช่องว่าง
 

ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ประพันธ์บทความหรือผู้ดำเนินการเว็บไซต์นี้ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
ผู้ประพันธ์บทความนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
 
     
 
     
     
php