ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่เครื่อข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่ายครั้งที่15

โดย Web Administrator Web Admin

Post : 20/02/2562 10:17      Last Update: 07/04/2562 12:09
 
     

 ขอเชิญพี่น้องชาว EACC ทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่เครื่อข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย ครั้งที่ 15

 

 

 

 

หนังสือเชิญ คลิก http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/invet%20eacc.pdf

หนังสือเชิญ สสจ. คลิก http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/invet%20ssj.pdf

กำหนดการ คลิก http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/Agenda%2015th%20EACC%20(13-14%20May%2062).pdf

ใบตอบรับ คลิก http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/confirm%2015%20update.pdf

ฟอร์มจองโรงแรม คลิก http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/hotel%2015.pdf

 


สงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาบทความ©Web Administrator Web Admin

     
 

เชิญแสดงความเห็น

คำตอบ หรือ ข้อคิดเห็น
Verify text
dbregistry_eacติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL ที่ Local ไม่ได้