ขอเชิยประชุมวิชาการเรื่อง Best practice sharing to improve quality of Asthma & C

โดย Web Administrator Web Admin

Post : 06/09/2561 14:58      Last Update: 09/10/2561 17:35
 
     

ขอเชญประชุมวิชาการ เรื่อง est practice sharing to improve quality of Asthma & COPD management

ครั้งที่1 วันที่ 9  ตุลาคม 2561  เขต 6  จ.ระยอง  กำหนดการ  คลิก Download [กำหนดการ]

หนังสือเชิญ คลิก Download [หนังสือเชิญ]

ครั้งที่ 2 วันที่ 10 ตุลาคม 2561  เขต5  จ.นครปฐม กำหนดการ คลิก Download [กำหนดการ]

หนังสือเชิญ คลิก Download [หนังสือเชิญ]

ครั้งที่ 3 วันที่ 16  ตุลาคม 2561  เขต 7 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     -หนังสือเชิญ  คลิก Download [หนังสือเชิญ]

     -  ใบตอบรับ คลิก Download [ใบตอบรับ]

แก้ไข  คลิก Download [กำหนดการประชุม]

คลิก Download [หนังสือเชิญ]

ครั้งที่ 4 วันที่ 24  ตุลาคม  2561 เขต 8 จ.อุดรธานี

    -  หนังสือเชิญ คลิก Download [หนังสือเชิญ]

  -  ในตอบรับ  คลิก Download [ใบตอบรับ]

-แก้ไข คลิก Download [กำหนดการ]

คลิก Download [หนังสือเชิญ]

CME คลิก Download [CME NHSO 62]

CNEU คลิก Download [CNEU]

CPE  คลิก Download [CPE]

 
 


สงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาบทความ©Web Administrator Web Admin

     
 

เชิญแสดงความเห็น

คำตอบ หรือ ข้อคิดเห็น
Verify text
dbregistry_eacติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL ที่ Local ไม่ได้