ประชุม Anual Meeting 14 Easy Asthma and COPD Clinic network

โดย Web Administrator Web Admin

Post : 29/12/2560 15:50      Last Update: 02/04/2561 10:47
 
     

**** สำหรับท่านที่ส่งใบตอบรับมาแล้ว  รบกวนส่งใหม่ด้วยค่ะ เพราะต้องแจ้ง size เสื้อค่ะ ****

 

 

หนังสือเชิญ  คลิก http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/invet%20annual%2014.pdf

หนังสือเชิญ จากกระทรวง คลิก http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/7%20invet%20form%20nimistry.pdf

กำหนดการ  คลิก http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/2%2014th%20EACC%20Annual%20Meeting_docx_Version%20Target%20Audience.pdf

poster asthma คลิก http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/5Criteria%20Poster%20Asthma-1.pdf

poster COPD คลิก http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/6Criteria%20Poster%20COPD-1.pdf

แบบฟอร์มจองโรงแรม  คลิก http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/4hotel%20an14.pdf

แบบตอบรับการประชุม  คลิก http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/3confirm%20an14.pdf

cme คลิก http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/cme(1).pdf

cneu คลิก http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/slip%20cneu%2014.pdf

 


สงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาบทความ©Web Administrator Web Admin

     
 

เชิญแสดงความเห็น

คำตอบ หรือ ข้อคิดเห็น
Verify text
dbregistry_eacติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL ที่ Local ไม่ได้