อบรม SPIRO ปีงบประมาณ 60

โดย Web Administrator Web Admin

Post : 18/11/2559 14:53      Last Update: 22/09/2560 14:08
 
     

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอด  ดังนี้

1.  วันที่ 9 - 13  มกราคม 2560 

 

2. วันที่ 13 - 17  มีนาคม 2560

3. วันที่ 12 - 16  มิถุนายน 2560

CNEU คลิก http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/cneu60.pdf

CPE คลิก http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/CPE.pdf

วันที่ 2 - 6 ตุลาคม 2561

กำหนดการ  คลิก http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/agenda%20spiro19.pdf

หนังสือเชิญ คลิก http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/noleave-konkan-2.pdf

ใบตอบรับ คลิก http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/inform2-6Oct60.pdf

 


 

 


สงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาบทความ©Web Administrator Web Admin

     
 

เชิญแสดงความเห็น

คำตอบ หรือ ข้อคิดเห็น
Verify text
dbregistry_eacติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL ที่ Local ไม่ได้