การวางแผนประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล

โดย

Post : 23/08/2549 22:40      Last Update: 08/11/2549 23:49
 
     

Well plan is half done เป็นประโยคสรุปสั้นๆ ที่สะท้อนความสำคัญของการวางแผน กล่าวคือ การมีแผนงานที่ดีนั้นเสมือนงานดังกล่าวได้ทำสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง ความจริงข้อนี้ไม่มีข้อยกเว้นกับเรื่องการวิจัย
 

                การวางแผนประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เป็นส่วนสำคัญของโครงร่างวิจัยและพึงกระทำก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลเสมอ กระบวนการดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อปัญหาและวัตถุประสงค์การวิจัยมีความชัดเจน การวางแผนประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยกิจกรรมทุกอย่างที่ทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีคุณภาพ และข้อมูลดังกล่าวเมื่อผ่านการวิเคราะห์แล้วสามารถตอบคำถามวิจัยได้ เมื่อมีการวางแผนประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ดี จะทำให้ได้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดี ส่งผลให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ โดยที่ทุกรายการข้อมูลที่เก็บล้วนจำเป็นและได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ ไม่ขาดและไม่เกิน ทราบได้ชัดเจนว่าข้อมูลต่างๆ ถูกนำไปวิเคราะห์ นำเสนอ และแปลความหมายอย่างไร เลือกใช้วิธีการทางสถิติอะไรในการวิเคราะห์ และสามารถตอบคำถามการวิจัยได้หรือไม่ อย่างไร สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะส่งผลให้ผู้วิจัยมีโอกาสได้รับข้อเสนอแนะจากผู้รู้สำหรับปรับปรุงโครงร่างวิจัยให้ดียิ่งขึ้น เป็นสิ่งที่แสดงถึงความรอบรู้ของผู้วิจัย ยังผลให้มีโอกาสสูงที่จะได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ ในการทำวิจัยนั้น และให้งานวิจัยนั้นมีคุณภาพ 

อ่านรายละเอียดในเอกสารที่แนบ TEST:/Plan%2520for%2520Data%2520Analysis.pdf Plan for Data Analysis.pdf  240.91 KB  23.08.2006 22:39  


สงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาบทความ©

     
 
ความคิดเห็นที่ 1. โดย : โรงพยาบาลโพนทอง Email : [ supatbur@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2007-03-22 06:19:24

ดาวโหลดไม่ได้ กรุณาแก้ไข ด้วยครับ

ข้อคิดเห็นนี้ สถานะ [ ปกติ ] ท่านสามารถ << BAN >> ได้

ความคิดเห็นที่ 2. โดย : ภาคใต้ Email : [ sufyanla@gmail.com ] เมื่อเวลา :2008-02-19 08:43:54

download ไม่ได้  ช่วยแก้ไขด้วยครับ

ข้อคิดเห็นนี้ สถานะ [ ปกติ ] ท่านสามารถ << BAN >> ได้

ความคิดเห็นที่ 3. โดย : ผู้รับผิดชอบ EACC ร.พ.ละงู Email : [ amdell@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2008-10-02 12:37:16

โรงพยาบาลละงู  Upload  ข้อมูลไม่ได้ค่ะ  กรุณาแก้ไขให้ด้วยค่ะ  ขอบพระคุณมากค่ะ

ข้อคิดเห็นนี้ สถานะ [ ปกติ ] ท่านสามารถ << BAN >> ได้

ความคิดเห็นที่ 4. โดย : ยโสธร Email : [ drpanupan@gmail.com ] เมื่อเวลา :2009-12-12 16:14:38

download ไม่ได้เลยครับ ช่วยแก้ไขหรือส่งให้ได้มั้ยครับ ขอบคุณมากครับ

ข้อคิดเห็นนี้ สถานะ [ ปกติ ] ท่านสามารถ << BAN >> ได้

ความคิดเห็นที่ 5. โดย : เมื่อเวลา :2011-01-14 15:28:15

Download ไม่ได้ค่ะ รบกวนส่งให้ด้วยค่ะ
sattayavios3539@hotmail.com
ขอบคุณมากค่ะ

ข้อคิดเห็นนี้ สถานะ [ ปกติ ] ท่านสามารถ << BAN >> ได้เชิญแสดงความเห็น

คำตอบ หรือ ข้อคิดเห็น
Verify text
ตอบกระทู้ โดย คุณ
Email
แนบ File หรือ รูปภาพ

โปรดตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ และไม่มีช่องว่าง
 

ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ประพันธ์บทความหรือผู้ดำเนินการเว็บไซต์นี้ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
ผู้ประพันธ์บทความนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
 
     
 
     
     
php