รูปประชุม Highlights in Asthma, Allergy and COPD Management

โดย Web Administrator Web Admin

Post : 15/10/2556 00:55      Last Update: 21/10/2556 15:59
 
     

มาแล้ว ๆ  เอกสารการประชุมงาน

Highlights in Asthma, Allergy and COPD Management
(Advance Program)
Helping your patients to have higher QoL

วันที่ 25  กันยายน  2556 รพ.ศรีนครินทร์  จ.ขอนแก่น  จ้า

 

-   โดย รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์  คลิก  site_data/dbregistry_eac/999999/file/%C3%8D%20%C3%87%C3%91%C2%AA%C3%83%C3%92%20Easy%20Asthma%20and%20COPD%20Clinic.pdf

-   โดย ..นพ.อดิศร วงษา คลิกsite_data/dbregistry_eac/999999/file/%C3%8D%20%C3%8D%C2%B4%C3%94%C3%88%C3%83COPD%202013%20Exacerbation%2025_9_2556.pdf

-  โดย .พญ. แพรว โคตรุฉิน  คลิก site_data/dbregistry_eac/999999/file/%C3%8D%20%C3%A1%C2%BE%C3%83%C3%87%20ER%20cope.pdf และ site_data/dbregistry_eac/999999/file/new%20protocol%20asthma%20and%20COPD.pdf

-  โดย .พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล  คลิก  site_data/dbregistry_eac/999999/file/%C3%8D%20%C2%A8%C3%92%C3%81%C3%83%C3%95%20Deal%20with%20wheezing%20child.pdf

-

 


สงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาบทความ©Web Administrator Web Admin

     
 

เชิญแสดงความเห็น

คำตอบ หรือ ข้อคิดเห็น
Verify text
dbregistry_eacติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL ที่ Local ไม่ได้