ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลการรักษาโรคหืด ในคลินิกโรคหืด โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

โดย รพ.พหลพยุหเสนา

Post : 23/08/2553 15:01      Last Update: 23/08/2553 15:01
 
     

ลงตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี

 
 


สงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาบทความ© รพ.พหลพยุหเสนา

     
 
ความคิดเห็นที่ 1. โดย : พหลพลพยุหเสนา Email : [ drrakpong@gmail.com ] เมื่อเวลา :2010-08-23 15:06:49

ฉบับที่ 1 ปีที่ 18 เดือน มกราคม-เมษายน 2553 

Link : http://www.udh.go.th/new2010/Journal/vol18-1/p59-67.pdf

File : 1282550809-p59-67.pdfเชิญแสดงความเห็น

คำตอบ หรือ ข้อคิดเห็น
Verify text
dbregistry_eacติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL ที่ Local ไม่ได้