ขอเชิญร่วมอบรมฝึกปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดด้วย SPIROMETRY62

โดย Web Administrator Web Admin

Post : 12/01/2562 17:59      Last Update: 13/08/2562 21:30
 
     

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดด้วย SPIROMETRY ประจำปี 2562

รุ่นที่ 3 วันที่ 2 - 6  กันยายน 2562  

หนังสือเชิญ คลิก http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/spirometry-kku-2019-sep-invitation.pdf

ใบสมัคร คลิก http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/spirometry-kku-2019-sep-application-1.pdf

กำหนดการhttp://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/spirometry-kku-2019-sep-schedule.pdf

 

หมายเหตุ :

cneu  คลิก http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/CNEU%20spiro%2062(1).pdf

cpte ของกายภาพ คลิก http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/cpte%20spiro%2062.pdf

 
 


สงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาบทความ©Web Administrator Web Admin

     
 

เชิญแสดงความเห็น

คำตอบ หรือ ข้อคิดเห็น
Verify text
dbregistry_eacติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL ที่ Local ไม่ได้