ประชุมใหญ่เครือข่ายคลินิกโรคหืด ครั้งที่ 12

โดย Web Administrator Web Admin

Post : 18/11/2558 09:14      Last Update: 20/01/2559 14:47
 
     

ขยาย เวลา ส่งผลงานเข้าร่วมประชุม เป็นวันที่  29 ม.ค. 2559 ค่ะ

-  ผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประชุม วันประชุม  รบกวนนำ Poster มาติดบอร์ดทุกโรงพยาบาล และสำเนาบัตรประชาชน สำหรับเตรียมรับรางวัลมาวันงานด้วยค่ะ

สำหรับท่านที่โอนเงินค่าลงทะเบียน มาแล้ว วันประชุม รบกวนนำหลักฐานการโอนเงินมาแลกใบเสร็จที่หน้างานค่ะ

 

หนังสือเชิญ คลิก http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/invet%20an12.pdf

ใบขออนุมัติจัดโครงการ คลิก http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/project%20an12.pdf

กำหนดการ คลิก http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/Agenda%2012th%20EACC%20Annual%20(General).pdf

ใบตอบรับการประชุม คลิก http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/invet12.pdf

เกณฑ์การตัดสินผลงาน

-  EACC Exellence Awarda 2015 (ทำอย่างไรให้ไปถึงศูนย์)  คลิก http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/Critiria%20Mail%20COPD.pdf

- EACC Exellence Awarda 2015 (สปสช เขต) คลิก http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/Critiria%20Mail%20%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%8A-1.pdf

- EACC Exellence Awarda 2015 (Service Plan)  คลิก http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/Critiria%20Mail%20Service%20Plan.pdf

รูปแบบ Poster

- Asthma  คลิก http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/Poster%20Patern%20Asthma.jpg

- COPD  คลิก http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/Poster%20Patern%20COPD.jpg

- R2R คลิก http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/Poster%20Patern%20R2R.jpg

ใบจองโรงแรม  คลิก http://eac2.dbregistry.com/site_data/dbregistry_eac/message_post/999999/files/hotel%2012.pdf

 

 


สงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาบทความ©Web Administrator Web Admin

     
 

เชิญแสดงความเห็น

คำตอบ หรือ ข้อคิดเห็น
Verify text
dbregistry_eacติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL ที่ Local ไม่ได้