สถิติการนำเข้าข้อมูล
เชิญเข้าร่วมประชุม
 
 
Hospital 1 Click to submit a new message
ถามตอบปัญหา เรื่องโรคหืด Click to submit a new message
ปัญหาเกี่ยวกับการลงข้อมูล Click to submit a new message
ถามตอบปัญหาทั่วไป Click to submit a new message
 
บทความของนพ.วัชรา บุญสวัสดิ์
โดย วัชรา บุญสวัสดิ์ ( อ่าน 72295 / ตอบ 984)

seminar040re.jpg

Download เอกสารการ Easy Asthma Clinic และ Easy COPD Clinic และอื่นๆได้ที่นี่
โดย วัชรา บุญสวัสดิ์ ( อ่าน 40692 / ตอบ 9)

_________________________________________.jpg

บุคคลต้นแบบด้านการพัฒนาเครือข่าย
โดย วัชรา บุญสวัสดิ์ ( อ่าน 821 / ตอบ 0)

trophy_nhso.jpg

การส่งตรวจ SPIRO หลัง อบรม เพื่อให้อุรเวชช์รับรอง
โดย Web Administrator Web Admin ( อ่าน 182 / ตอบ 0)

   

แจ้ง เพื่อทราบค่ะ 

ผู้ที่จะส่งผลการตรวจ Spirometry เพื่อให้อุเวชช์ประกาศรับรอง ต้องส่งเอกสาร ดังนี้

1. ใบประกาศที่ได้จากการอบรม

2. Spec เครื่อง Spirometry

3. ผลการเป่า Spirometry (ต้องมีกราฟ FLOW VOLUME LOOP และ กราฟ TIME )

4. สำเนาใบโอนเงิน

5.  file excell ที่มีชื่อ - สกุล HN ผู้ป่วย ( แนบมาให้แล้ว download ได้เลยจ้า คลิก spirogram check list.xls [Download] )

6.เกณฑ์การส่ง Criteria.pdf [Download]

7. บัญชีโอนเงินจ้า chest account.jpg [Download]

*** ส่งมาที่ juibuff2005@hotmail.com จ้า ***

spiro รุ่น 2 - 3 /58
โดย Web Administrator Web Admin ( อ่าน 76 / ตอบ 0)

ขอเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ 

รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 2/58 ในวันที่ 23 - 27 มีนาคม 2558  และ

รุ่นที่ 9  ครั้งที่ 3/58  ในวันที่ 15 - 19  มิถุนายน 2558

ณ.หน่วยระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จ.ขอนแก่น

สิ่งที่ต้องเตรียมมาอบรม

1.ชุดสำหรับปฏิบัติงาน เช่น ชุดพยาบาล ชุอออกหน่วย ชุดที่คนไข้มองแล้วเห็นว่าเป็นบุคลกรทางการแพทย์ ฯลฯ  จำนวน 3 ชุด สำหรับวันอบรมวันที่ 2,3 และ 4

2.ชุดสำหรับรับใบเกียรติบัตร จำนวน 1 ชุด สำหรับวันสุดท้าย

***  สิ่งสำคัญสุดๆ :  เตรียมตัวและหัวใจให้พร้อมสำหรับการเรียนจ้า ***

 หนังสือเชิญ  คลิก site_data/dbregistry_eac/999999/file/Spirometry_srinagarind.pdf

กำหนดการ 23 - 27 มีนาคม 2558 คลิก site_data/dbregistry_eac/999999/file/agenda%20spiro%2023_27%20mar%2058.pdf

 

 
โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหืด
โดย วัชรา บุญสวัสดิ์ ( อ่าน 14286 / ตอบ 6)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
โดย รพ.ศรีนครินทร์ ( อ่าน 1072 / ตอบ 0)
ขอเชิญ พี่น้อง เครือข่าย EACC เข้าร่วมประชุมสัมนาวิชาการ เรื่อง Clinical Interesting Case of Asthma & COPD Management (Advance Program) ในวันที่ 19  กันยายน  2555 นี้ ณ ห้องประชุมเวชวิชาคาร ชั้น 4 อาคารเวชวิชาคาร คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จ.ขอนแก่น
เรื่องเล่าเร้าพลังคลินิกโรคหืด
โดย วัชรา บุญสวัสดิ์ ( อ่าน 1438 / ตอบ 0)
เรื่องเล่าเร้าพลังคลินิกโรคหืด จากโรงพยาบาลนครพนมขอเชิญชวนสมาชิกที่มีเรื่องดีๆนำมาเล่าสู่กันฟังด้วยครับ
การวางแผนประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
โดย ( อ่าน 5535 / ตอบ 16)
Well plan is half done เป็นประโยคสรุปสั้นๆ ที่สะท้อนความสำคัญของการวางแผน กล่าวคือ การมีแผนงานที่ดีนั้นเสมือนงานดังกล่าวได้ทำสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง ความจริงข้อนี้ไม่มีข้อยกเว้นกับเรื่องการวิจัย
เชิญประชุม TAC สัญจร
โดย วัชรา บุญสวัสดิ์ ( อ่าน 984 / ตอบ 0)
SPAN.skype_pnh_container_AEEB20B6-2CBF-4F04-8C76-4B754DB03E30 { } SPAN.skype_pnh_container SPAN.skype_pnh_mark { DISPLAY: none !important } @media Screen { SPAN.skype_pnh_print_container_1361977762 { DISPLAY: none !important } SPAN.skype_pnh_container { LIST-STYLE: disc none outside; Z-INDEX: 0 !important; BORDER-BOTTOM: #000000 0px; POSITION: static !important; TEXT-ALIGN: left !important; BORDER-LEFT: #000000 0px; PAGE-BREAK-BEFORE: auto !important; PADDING-BOTTOM: 0px !important; OVERFLOW-X: hidden !important; OVERFLOW-Y: hidden !important; TEXT-TRANSFORM: none !important; FONT-STYLE: normal !important; PAGE-BREAK-AFTER: auto !important; TEXT-INDENT: 0px !important; MARGIN: 0px; PAGE-BREAK-INSIDE: auto !important; PADDING-LEFT: 0px !important; WIDTH: auto !important; BOTTOM: auto !important; LETTER-SPACING: 0px !important; PADDING-RIGHT: 0px !important; DISPLAY: inline !important; BORDER-COLLAPSE: separate !important; FONT-FAMILY: _single_quote_Helvetica Neue Regular_single_quote_, Helvetica, Arial, sans-serif !important; BACKGROUND: no-repeat 0px 0px; FLOAT: none !important; TABLE-LAYOUT: auto !important; COLOR: #00affd !important; CLEAR: none !important; FONT-SIZE: 1em !important; VERTICAL-ALIGN: baseline !important; OVERFLOW: hidden !important; BORDER-TOP: #000000 0px; CURSOR: pointer !important; RIGHT: auto !important; FONT-WEIGHT: normal !important; BORDER-RIGHT: #000000 0px; WORD-SPACING: normal !important; TEXT-DECORATION: none !important; PADDING-TOP: 0px !important; TOP: auto !important; LEFT: auto !important; text-shadow: none; voice-family: inherit } SPAN.skype_pnh_container * { LIST-STYLE: disc none outside; Z-INDEX: 0 !important; BORDER-BOTTOM: #000000 0px; POSITION: static !important; TEXT-ALIGN: left !important; BORDER-LEFT: #000000 0px; PAGE-BREAK-BEFORE: auto !important; PADDING-BOTTOM: 0px !important; OVERFLOW-X: hidden !important; OVERFLOW-Y: hidden !important; TEXT-TRANSFORM: none !important; FONT-STYLE: normal !important; PAGE-BREAK-AFTER: auto !important; TEXT-INDENT: 0px !important; MARGIN: 0px; PAGE-BREAK-INSIDE: auto !important; PADDING-LEFT: 0px !important; WIDTH: auto !important; BOTTOM: auto !important; LETTER-SPACING: 0px !important; PADDING-RIGHT: 0px !important; DISPLAY: inline !important; BORDER-COLLAPSE: separate !important; FONT-FAMILY: _single_quote_Helvetica Neue Regular_single_quote_, Helvetica, Arial, sans-serif !important; BACKGROUND: no-repeat 0px 0px; FLOAT: none !important; TABLE-LAYOUT: auto !important; COLOR: #00affd !important; CLEAR: none !important; FONT-SIZE: 1em !important; VERTICAL-ALIGN: baseline !important; OVERFLOW: hidden !important; BORDER-TOP: #000000 0px; CURSOR: pointer !important; RIGHT: auto !important; FONT-WEIGHT: normal !important; BORDER-RIGHT: #000000 0px; WORD-SPACING: normal !important; TEXT-DECORATION: none !important; PADDING-TOP: 0px !important; TOP: auto !important; LEFT: auto !important; text-shadow: none; voice-family: inherit } SPAN.skype_pnh_container SPAN.skype_pnh_highlighting_inactive_free SPAN.skype_pnh_free_text_span { DISPLAY: inline !important; COLOR: #ec008c !important; FONT-WEIGHT: normal !important } SPAN.skype_pnh_container SPAN.skype_pnh_highlighting_inactive_free SPAN.skype_pnh_text_span { DISPLAY: inline !important; COLOR: #00affd !important } SPAN.skype_pnh_container SPAN.skype_pnh_highlighting_active_free SPAN.skype_pnh_free_text_span { DISPLAY: inline !important; COLOR: #ec008c !important; FONT-WEIGHT: normal !important } SPAN.skype_pnh_container SPAN.skype_pnh_highlighting_active_free SPAN.skype_pnh_text_span { DISPLAY: inline !important; COLOR: #00affd !important } SPAN.skype_pnh_container SPAN.skype_pnh_highlighting_inactive_common SPAN.skype_pnh_free_text_span { DISPLAY: none !important } SPAN.skype_pnh_container SPAN.skype_pnh_highlighting_inactive_common SPAN.skype_pnh_text_span { DISPLAY: inline !important; COLOR: #00affd !important } SPAN.skype_pnh_container SPAN.skype_pnh_highlighting_active_common SPAN.skype_pnh_free_text_span { DISPLAY: none !important } SPAN.skype_pnh_container SPAN.skype_pnh_highlighting_active_common SPAN.skype_pnh_text_span { DISPLAY: inline !important; COLOR: #00affd !important } SPAN.skype_pnh_container SPAN.skype_pnh_highlighting_inactive_fax SPAN.skype_pnh_free_text_span { DISPLAY: none !important } SPAN.skype_pnh_container SPAN.skype_pnh_highlighting_active_fax SPAN.skype_pnh_free_text_span { DISPLAY: none !important } SPAN.skype_pnh_container IMG.skype_pnh_logo_img { MIN-WIDTH: 8px !important; MIN-HEIGHT: 8px !important; WIDTH: 1em !important; MAX-WIDTH: 24px !important; HEIGHT: 1em !important; MAX-HEIGHT: 24px !important; VERTICAL-ALIGN: middle !important } SPAN.skype_pnh_container:hover SPAN.skype_pnh_text_span { TEXT-DECORATION: underline !important } SPAN.skype_pnh_container SPAN.skype_pnh_dropart_flag_span { WIDTH: 18px !important; BACKGROUND-POSITION: 1px 1px } } @media Print { SPAN.skype_pnh_print_container_1361977762 { } SPAN.skype_pnh_container { DISPLAY: none !important } } SPAN.skype_pnh_container { DIRECTION: ltr !important } SPAN.skype_pnh_container * { DIRECTION: ltr !important } SPAN.skype_pnh_container IMG.skype_pnh_logo_img { MARGIN-RIGHT: 5px !important } @media Screen { SPAN.skype_pnh_container { ZOOM: 100% !important } SPAN.skype_pnh_container * { ZOOM: 100% !important } SPAN.skype_pnh_container SPAN.skype_pnh_text_span * { BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0% } } ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการTAC สัญจรครั้งที่1 ประจำปี 2556 From Thai Asthma Guideline to the practice in Asthma management
3rd Annual meeting 2549
โดย วัชรา บุญสวัสดิ์ ( อ่าน 3056 / ตอบ 0)
การประชุมใหญ่ประจำปี Easy Asthma & COPD Clinic Network ครั้งที่ 3   8 ธ.ค. 2549
อบรม SPIRO
โดย Web Administrator Web Admin ( อ่าน 263 / ตอบ 0)
SPIRO รุ่น 7 มาแล้วจ้า ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "การตรวจสมรรถภาพปอดด้วย SPIROMETRY" ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น ในวันที่  12 - 16 มกราคม 2558 นี้  สามารถลงชื่อได้เลยจ้า สิ่งที่ต้องเตรียมมาอบรม 1 ชุดปฏิบัติงาน เนื่องจากต้องเป่าผุู้ป่วยจริง อย่างน้อย 3 ชุด เนื่อง จากต้องฝึกปฏิบัติ 3 วัน 2. ชุดสุภาพ พร้อมเสื้อสูท สำหรับรับใบประกาศนียบัตร  
Introduction of Easy Asthma Clinic
โดย วัชรา บุญสวัสดิ์ ( อ่าน 15427 / ตอบ 3)
Introduction of Easy Asthma Clinic
ความรู้สำหรับผู้ป่วยโรคหืด
โดย วัชรา บุญสวัสดิ์ ( อ่าน 42836 / ตอบ 23)
    ความรู้สำหรับผู้ป่วยโรคหืด   
เชิญประชุมจ้า
โดย Web Administrator Web Admin ( อ่าน 62 / ตอบ 0)
"ด่วน ! สำหรับ "แพทย์" ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สนใจ งานประชุม KKU Pediatric Asthma and Allergy Day 2014 เชิญ download เอกสารเพื่อสมัครเข้าร่วมประชุม คลิก  KKU AA INV[1].pdf  760.89 KB  24.11.2014 17:17 
 • ผู้มาเยือน 12 คน
 • สมาชิก    12 คน
  สถิติผู้เข้าชมครั้ง
  - วันนี้74
  - สัปดาห์นี้644
  - เดือนนี้14532
  - ปีนี้45873
  - นับตั้งแต่เริ่ม962561